BSJP - Severed

Go to: Previous | Next

ID BSJP
region PAL
type eShop
languages EN
title (EN)Severed
synopsis (EN)Cut free from a nightmarish dimension in Severed, a first-person dungeon crawler with unique touch controls for Nintendo eShop on Wii U. Wield the immense power of a living sword and slice through enemies in tactical battles to save your family from a grim fate. One night, you awaken in a strange place, dazed and confused. You come across a house that looks suspiciously like your own and decide to investigate. Inside, you glimpse a mirror – your reflection stares back at you, but something is horribly wrong. Your arm has been severed from your body, and visions of your family being dragged into a strange realm by unknown forces scream through your head. A grotesque creature appears behind you, grants you a sword and tells you that, though this house may seem like your home, it is not. You’ve been transported into a strange void along with your family, but they’re nowhere to be seen. Now, you must embark on a perilous journey to find them and return home. Navigate creative, maze-like dungeons – some of which are huge, living creatures – filled with unnerving beasts, treacherous traps and perplexing puzzles. Move around in a first-person perspective and closely survey your surroundings for clues as you journey into the unknown. Throughout your eerie adventure, you’ll be confronted by all sorts of terrifying and monstrous creatures. By swiping on the Wii U GamePad touch screen, you can swing your sword in different directions – slash away at the ghoulish monsters to inflict damage, or parry their attacks in defence. Use long swiping motions to deal more damage, and strike at precise angles to devastate weak spots in enemy armour. When you’re surrounded by enemies, battles become a frantic and frenzied mix of careful observation and furious sword swinging. Each type of enemy has its own attack pattern that you’ll need to study and memorise. Keep an eye out for any enemies that are about to attack, then quickly turn to face them and unleash a flurry of melee attacks to keep the beast at bay. Juggling multiple enemies is a trying test of your time management, dexterity and reflexes. Chain together combos to build your Focus meter. When your Focus is maxed, activate the finishing Sever Mode for a chance to detach enemy limbs, then use them to upgrade a number of skills. If you successfully Sever a boss, you’ll be able to create sturdy armour from the spoils, granting you powerful new abilities. Incapacitate foes with the Blind ability, go into a fiery Rage to deal more damage, or Devour magical enemy buffs to use them as your own and dominate the opposition. Revisit areas with new powers to get a fresh perspective and find hidden secrets. Once you unlock the Charge Slash, you’ll be able to deliver more powerful strikes in combat and smash through obstructions that once blocked your path, opening up new areas. Experience a unique touch adventure that’s a cut above in Severed, an otherworldly dungeon-crawler for Nintendo eShop on Wii U.
title (NL)Severed
synopsis (NL)Ontsnap uit een horrordimensie in Severed, een first-person dungeon-crawler met een unieke touchscreenbesturing voor de Nintendo eShop op de Wii U. Gebruik een levend zwaard en hak je vijanden aan mootjes in tactische gevechten om je gezin te behoeden voor een duister lot. Op een nacht word je verdwaasd wakker op een vreemde plek. Je stuit op een huis dat verdacht veel op dat van jezelf lijkt en je besluit op onderzoek uit te gaan. Binnen vind je een spiegel. Je spiegelbeeld staart je aan, maar er is iets gruwelijks aan de hand. Je arm is afgehakt en door je hoofd spoken visioenen waarin je gezinsleden door een onbekende macht naar een vreemde dimensie worden ontvoerd. Achter je doemt een vreemd wezen op dat je een zwaard geeft en je vertelt dat dit niet je huis is, hoewel het er wel op lijkt. Samen met je gezin ben je terechtgekomen in een vreemd schemerrijk, maar je gezinsleden zijn nergens te bespeuren. Er zit maar één ding op: je moet je geliefden zoeken en terugkeren naar huis. Een hachelijke onderneming. Baan jezelf een weg door doolhofachtige, creatief vormgegeven kerkers vol ijzingwekkende wezens, dodelijke valstrikken en puzzels die het uiterste van je denkvermogen vergen. Sommige kerkers zijn zelf reusachtige, levende organismen! Bekijk deze duistere droomwereld in first-personperspectief en probeer aanwijzingen te vinden naarmate je jezelf steeds verder in het onbekende waagt. In de loop van je griezelige avontuur moet je de confrontatie aangaan met allerlei angstaanjagende en bloeddorstige monsters. Met behulp van het touchscreen van de Wii U GamePad kun je uithalen met je zwaard. Hak in op de afgrijselijke monsters om ze het zwijgen op te leggen of sla hun aanvallen af. Met lange, vegende bewegingen breng je meer schade toe en door nauwkeurig te richten kun je zwakke plekken in de bepantsering van je vijanden raken. Als je door vijanden bent omringd, ontaarden gevechten in chaotische schermutselingen waarin je je tegenstanders niettemin goed moet observeren en rake klappen kunt uitdelen. Iedere soort vijand heeft een eigen aanvalspatroon dat je moet bestuderen en onthouden. Kijk goed welke vijanden op het punt staan om je aan te vallen en sla onophoudelijk op ze in om ze af te weren. Zo'n gevecht tegen meerdere vijanden tegelijk vergt het uiterste van je timing, behendigheid en reflexen. Rijg combo's aan elkaar om je Focus Meter te vullen. Zodra die vol is, kun je de Sever Mode inschakelen waarmee je meer kans hebt om lichaamsdelen van vijanden af te hakken. Die ledematen kun je vervolgens gebruiken om zelf sterker te worden. Als je erin slaagt een eindbaas van een paar ledematen te ontdoen, kun je je trofeeën omsmeden tot een ondoordringbaar pantser. Desoriënteer je vijanden met de Blind-kracht, gebruik Rage om meer schade toe te brengen of pas Devour toe om vijandelijke lichaamsdelen met magische eigenschappen te gebruiken. Ga terug naar gebieden die je al eerder hebt bezocht om met je nieuwe krachten verborgen geheimen te ontdekken. Zodra je de Charge Slash hebt vrijgespeeld, kun je in de strijd nog hardere klappen uitdelen en door hindernissen heen beuken, waardoor je toegang krijgt tot nieuwe gebieden. Ervaar een uniek touchscreenavontuur dat door merg en been gaat in Severed, een bovennatuurlijke dungeon-crawler voor de Nintendo eShop op de Wii U.
developer Drinkbox Studios
publisher Drinkbox Studios
release date 2016-9-22
genre action, adventure, role-playing
rating 12

content violence

players 1
req. accessories pad
accessories
online players 0
case

EN

Severed eShop cover (BSJP)

Severed eShop cover (BSJP)

Severed eShop cover (BSJP)

Severed eShop cover (BSJP)