BPJP - Sudoku and Permudoku

Go to: Previous | Next

ID BPJP
region PAL
type eShop
languages EN
title (EN)Sudoku and Permudoku
synopsis (EN)Sudoku and Permudoku is a puzzle game that offers two distinct styles of logic puzzles. In the Sudoku mode, the player is tasked to fill out a 9 x 9 field with numbers from 1 to 9, such that each row, each column and each 3 x 3 sub-field contains exactly one occurance of each of the numbers 1 to 9. Permudoku is a variation of the classic Sudoku puzzle, where instead of numbers, colours have to be placed on a 9 x 9 in such a way that each colour appears exactly once in each column, row and 3 x 3 sub-field. However, from the beginning, all fields are already coloured, the player's task is to swap fields around until the colours are distributed correctly. Both game modes include five different degrees of difficulty with 100 puzzles each, for a total of 1000 puzzles.
title (NL)Sudoku and Permudoku
synopsis (NL)Sudoku & Permudoku is een puzzelspel met twee verschillende soorten logicapuzzels. In de Sudoku-stand moet je een veld van 9x9 vullen met de cijfers 1 t/m 9. Iedere rij, iedere kolom en ieder subveld van 3x3 moet alle cijfers van 1 t/m 9 precies één keer bevatten. Permudoku is een variant van de klassieke Sudoku-puzzel waarbij de cijfers vervangen worden door kleuren. Aan het begin van de puzzel zijn alle velden al ingekleurd; het is jouw taak om de velden te verwisselen tot alle kleuren op de juiste plaats staan. Beide spelstanden bevatten vijf moeilijkheidsgraden met elk 100 puzzels, voor een totaal van 1.000 puzzels.
developer Sebastian Küpper / Tosha Küpper
publisher Diplodocus Games
release date 2016-7-7
genre strategy, puzzle
rating 3

players 1
req. accessories pad
accessories
online players 0
case

EN

Sudoku and Permudoku eShop cover (BPJP)

Sudoku and Permudoku eShop cover (BPJP)

Sudoku and Permudoku eShop cover (BPJP)

Sudoku and Permudoku eShop cover (BPJP)