BAXP - Soul Axiom

Go to: Previous | Next

ID BAXP
region PAL
type eShop
languages EN
title (EN)Soul Axiom
synopsis (EN)Uncover the sinister truth surrounding Elysia, a mystifying cyber-world where memories and dreams are stored, accessed and re-lived. Immerse yourself in a deep, thought-provoking narrative as you try to piece together your identity, make sense of the world around you and expose an unsettling conspiracy. But beware: some mysteries are better left unsolved... The year is 2027, and mankind’s greatest scientists have pioneered a major breakthrough in the quest for eternal life with the invention of Digital Soul Providers – sprawling servers that preserve digital interpretations of the very essence of human life on a huge network. As the latest product of this technology, Elysia garners universal acclaim and prestigious accolades from all corners of society, even being named by critics as “the single most important development in the history of the human race” (Era Magazine, 2027). On the surface, Elysia does indeed appear to be a veritable utopia – its users are free to explore their most precious and cherished memories for eternity, freed from the limitations of a worldly existence. But not all is as it seems, and something sinister is afoot. In the midst of a ferocious lightning storm, you are plunged headfirst into the depths of Elysia, where hazy visions provide the only clues to your identity and history. Waking on a strange ship, you see a winged apparition emerge from the darkness and destroy the vessel, tossing you into the barren wastes below. To discover the truth of who you are and how you got here, you must journey across the hauntingly beautiful, neon-soaked landscapes of Elysia, solving puzzles and collecting a wealth of lore from 40 unique locales as you go. Explore every inch of ancient desert ruins, navigate palaces and university buildings, and trek through tropical jungles in search of clues and remnants of the outside world. Utilise powerful abilities known as ‘hand powers’ to manipulate time and fade objects in and out of existence as you directly influence the very fabric of the world around you. Unlock and use the Phase, Play, Destroy and Corrupt abilities to solve mind-bending puzzles and bring to light the disturbing activities of those who created Elysia. Experience a compelling plot full of intrigue and suspense, expertly crafted by award-winning developer Wales Interactive. Meet a cast of mysterious characters whose fates will become intertwined with yours, resulting in a number of branching story paths and multiple endings to discover. Discover Elysia. Then, now and forever.
title (NL)Soul Axiom
synopsis (NL)Ontdek de duistere waarheid achter Elysia, een geheimzinnige cyberwereld waar herinneringen en dromen worden bewaard en beleefd. Dompel jezelf onder in een diepzinnig en prikkelend verhaal terwijl je je identiteit stukje bij beetje probeert te achterhalen, de wereld om je heen moet verklaren en een sinistere samenzwering onthult. Wees wel voorzichtig, want sommige geheimen kunnen maar beter in nevelen gehuld blijven... Dit is het jaar 2027. De briljantste wetenschappers hebben de droom van het eeuwige leven weten te verwezenlijken dankzij de uitvinding van Digital Soul Providers – immense servers die digitale interpretaties van het menselijke leven bewaren op een reusachtig netwerk. Elysia is de nieuwste stap in deze technologische ontwikkeling. Het systeem wordt gehuldigd in alle lagen van de samenleving en wordt gezien als "de belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid" (Era Magazine, 2027). Op het eerste gezicht lijkt Elysia inderdaad een ware utopie te zijn. Gebruikers kunnen hun meest gekoesterde herinneringen steeds weer opnieuw beleven zonder beperkingen. Toch herbergt Elysia een duister gevaar. Tijdens een helse onweersbui daal je af in de diepste krochten van Elysia, waar je op basis van vage visioenen moet achterhalen wie je bent en waar je vandaan komt. Je ontwaakt op een onbekend schip. Er doemt een gevleugelde gedaante op uit de duisternis, die het schip verwoest. Zelf sla je overboord. Om te achterhalen wie je bent en hoe je in Elysia verzeild bent geraakt, moet je door prachtige maar spookachtige landschappen reizen, die baden in het neonlicht. Het is jouw taak om puzzels op te lossen en flarden van verhalen aaneen te rijgen op 40 unieke locaties. Verken eeuwenoude ruïnes in de woestijn, dwaal door paleizen en universiteitsgebouwen en baan je een weg door tropische wouden om aanwijzingen en overblijfselen van de buitenwereld te zoeken. Met krachtige eigenschappen die 'hand powers' worden genoemd, kun je de tijd naar je hand zetten en voorwerpen laten verschijnen en verhullen. Zo kun je het weefsel van de wereld om je heen veranderen. Met de eigenschappen Phase, Play, Destroy en Corrupt kun je complexe puzzels oplossen en licht werpen op de zorgwekkende motieven van de makers van Elysia. Ervaar een meeslepende plot vol spanning en intrige, die op meesterlijke wijze is opgebouwd door de bekroonde ontwikkelaar Wales Interactive. Ontmoet geheimzinnige personages wiens lot met het jouwe vervlochten raakt. De loop en afloop van het verhaal hangen af van de keuzes die je op je tocht maakt. Ontdek Elysia. Toen, nu en in de eeuwigheid.
developer Wales Interactive Ltd.
publisher Wales Interactive Ltd.
release date 2016-9-29
genre action, adventure, puzzle
rating 12

players 1
req. accessories
accessories pad, pro controller
online players 0
case

EN

Soul Axiom eShop cover (BAXP)

Soul Axiom eShop cover (BAXP)

Soul Axiom eShop cover (BAXP)

Soul Axiom eShop cover (BAXP)