AVKP - Abyss

Go to: Previous | Next

ID AVKP
region PAL
type eShop
languages EN
title (EN)Abyss
synopsis (EN)Earth, 3024. Natural resources are scarce and the survival of the human race is in danger. Desperate to find new energy resources, the ASAN creates a biomechanical robot called Nep2no that is capable of withstanding extreme depths in the hope of finding new energy sources. After many years of exploration, a new energy source is found, code named "Gaia". Your mission will be to find the "Gaia" energy stones by exploring the depths. To do so, you must control Nep2no by counteracting gravity and the surrounding darkness with the aid of a Light that will go out little by little.
title (NL)Abyss
synopsis (NL)Verken de afgrond! Aarde, 3024. Grondstoffen zijn schaars en het voortbestaan van de mensheid hangt aan een zijden draad. In een laatste poging om nieuwe energiebronnen te vinden ontwikkelt de ASAN een biomechanische robot met de naam Nep2no. Deze robot kan afdalen naar grote dieptes om daar op zoek te gaan naar nieuwe energiebronnen. Na een verkenningstocht van vele jaren wordt er een nieuwe energiebron gevonden met de codenaam 'Gaia'. Het is jouw missie om de diepte in te gaan om Gaia-stenen te vinden. Hiervoor moet je Nep2no besturen door de zwaartekracht te overwinnen, en de duisternis verdrijven met een licht dat geleidelijk zwakker wordt.
developer EnjoyUp Games
publisher EnjoyUp Games
release date 2014-5-8
genre adventure, arcade
rating 3

players 2
req. accessories
accessories pad, wiimote
online players 0
case

EN

Abyss eShop cover (AVKP)

Abyss eShop cover (AVKP)

Abyss eShop cover (AVKP)

Abyss eShop cover (AVKP)