BLAS50177 - Ar Tonelico III: Sekai Shuuen No Hikigane Wa Shoujo No Uta Ga Hiku

Go to: Previous | Next

ID BLAS50177
region NTSC-A
type PS3
languages ZHTW
title (EN)Ar Tonelico III: Sekai Shuuen No Hikigane Wa Shoujo No Uta Ga Hiku
developer
publisher
release date 2014
genre

players 1
req. accessories pad
accessories
online players 0
save blocks 0
case

ZH

Ar Tonelico III: Sekai Shuuen No Hikigane Wa Shoujo No Uta Ga Hiku PS3 cover (BLAS50177)