CNSJ - Naruto Shippuu Den - Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitotsu!! Naruto vs Sasuke

Go to: Previous | Next

ID CNSJ
region NTSC-J
type DS
languages EN, JA
title (EN)Naruto Shippuu Den - Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitotsu!! Naruto vs Sasuke
developer
publisher
release date 2010
genre

players 4
req. accessories
accessories
online players 0
save blocks 0
case

JA

Naruto Shippuu Den - Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitotsu!! Naruto vs Sasuke DS cover (CNSJ)

Naruto Shippuu Den - Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitotsu!! Naruto vs Sasuke DS cover (CNSJ)