C3NJ - Hokkaido Hatsu! 'Dosanko Wide' ga DS ni Narimashita. - Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan
 

C3NJ - Hokkaido Hatsu! 'Dosanko Wide' ga DS ni Narimashita. - Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan

Go to: Previous | Next

ID C3NJ
region NTSC-J
type DS
languages EN, JA
title (EN)Hokkaido Hatsu! 'Dosanko Wide' ga DS ni Narimashita. - Hoshizawa Sachiko no Temanashi Raku Raku Gohan
title (JA)星澤幸子のてまなし楽ラクごはん
developer
publisher
release date 2009-4-16
genre

players 1
req. accessories
accessories
online players 0
save blocks 0
case

JA

星澤幸子のてまなし楽ラクごはん DS cover (C3NJ)

星澤幸子のてまなし楽ラクごはん DS cover (C3NJ)