BITJ - Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken

Go to: Previous | Next

ID BITJ
region NTSC-J
type DS
languages EN, JA
title (EN)Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken
developer
publisher
release date
genre

players 1
req. accessories
accessories
online players 0
save blocks 0
case

JA

Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken DS cover (BITJ)

Maru Goukaku - Shikaku Dasshu! IT Passport Shiken, Kihon Jouhou Gijutsusha Shiken, Ouyou Jouhou Gijutsusha Shiken DS cover (BITJ)