ASRW - Tohoku Daigaku Karei Igaku Kenkyuusho - Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu - Monosugoku Nou wo Kitaeru 5-Funkan no Oni Training

Go to: Previous | Next

ID ASRW
region NTSC-T
type 3DS
languages EN
title (EN)Tohoku Daigaku Karei Igaku Kenkyuusho - Kawashima Ryuuta Kyouju Kanshuu - Monosugoku Nou wo Kitaeru 5-Funkan no Oni Training
title (ZHTW)腦科學專家 川島隆太博士監修 突破極限 腦的5分鐘魔鬼鍛鍊
developer
publisher Nintendo
release date 2013-7-26
genre

players 4
req. accessories
accessories
online players 0
save blocks 0
case

ZH

腦科學專家 川島隆太博士監修 突破極限 腦的5分鐘魔鬼鍛鍊 3DS cover (ASRW)

腦科學專家 川島隆太博士監修 突破極限 腦的5分鐘魔鬼鍛鍊 3DS cover (ASRW)